Badanie echokardiograficzne umożliwia w sposób nieinwazyjny rozpoznanie choroby serca, nawet we wczesnym etapie choroby. Umożliwia dokładną ocenę wielkości jam serca i jakości jego pracy. Wskazania do badania echo: obecność szmerów sercowych, podejrzenie choroby serca (nawet w świetle braku szmerów sercowych), stłumione tony serca, ocena leczenia kardiologicznego, ocena postępu choroby serca.